Valkompassen

Home / Valkompassen

Valkompassen

När valet närmar sig och man inte riktigt vet var man står politiskt är det lätt att känna sig handfallen och förvirrad. Men som tur är finns det verktyg du kan använda för att få en bättre bild av hur du ska rösta. Valkompassen, som Aftonbladet tog fram tillsammans med bland annat Opinionslaboratoriet vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, är ett sådant verktyg. Sedan kompassen dök upp har osäkra väljare använt den flitigt för att få mer klarhet i sitt val. Valkompassen är också bra i utbildningssyfte. Genom att använda den får du bättre överblick över var de olika partierna står.

Valkompassens syfte är endast att ge den osäkra väljaren en idé om vilket politiskt parti denne står närmast, samt att visa vilka åsikter de olika partierna har. Den är alltså inte till för att påverka människor att rösta i en speciell riktning. När du använder valkompassen svarar du anonymt på 30 frågor. Förutom att svara på frågor om kön, ålder, utbildning och var du bor, möts du av en serie påståenden där du väljer det som ligger närmast dig åsiktsmässigt. Du får också svara på frågor om vilket parti det är troligast att du röstar på och vilken partiledare du har mest förtroende för. Efter detta får du ett svar.

Valkompassen ger dig en fingervisning om var du står politiskt

Valkompassen är flitigt använd

Valkompassen användes så pass flitigt under valet år 2014 att den faktiskt slog världsrekord. Hela 2,5 miljoner människor av Sveriges röstberättigade befolkning, till antalet 7,5 miljoner, använde sig av kompassen inför valet detta år. Detta gav procentuellt sett ett rekorddeltagande. Aftonbladet tror att några av svaren bakom framgången är att de även engagerade de politiska partierna när de tog fram sin kompass. Grafiken uppdaterades också 2014 vilket kan ha gjort testet mer lockande. Dessutom tror man att många engagerade sig eftersom man lyckades lansera kompassen vid exakt rätt tidpunkt. Kanske var det också extra många människor som kände osäkerhet inför just detta val?