Sveriges Hembygdsförbund

Home / Sveriges Hembygdsförbund

Sveriges Hembygdsförbund

På Sveriges Hembygdsförbund är inställningen att en hållbar samhällsutveckling bygger på förståelse för och omtanke om den lokala hembygden. Sveriges Hembygdsförbunds uppgift är därför att synliggöra hembygdsrörelserna och de historiska kulturskatter de besitter. Genom förbundet får lokala och regionala hembygdsföreningar support i sitt arbete att bevara bygdens kulturarv. De representerar föreningarnas intressen när de har att göra med myndigheter och beslutsfattare. Den som är intresserad av sin hembygd – dess historia, miljö och samhällsliv – och vill engagera sig för att påverka i bygden uppmuntras av förbundet att starta en hembygdsförening om det idag saknas. Som medlem i Sveriges Hembygdsförbund kan man bland annat få försäkring och hemsida.

Som medlem i Sveriges Hembygdsförbund är det viktigt att er hembygdsförening delar dess humanistiska och demokratiska grundsyn. Grundsynen finns inskriven i förbundets stadgar. Anslutna föreningar är därmed öppna för alla som vill vara med och har respekt för att kulturarv är något som tar sig olika former på olika platser och i olika tider. Omtanke och engagemang för kulturarvet ska motivera verksamheten och verka för samhörighet, trygghet och identitet, oavsett ålder, kön och kulturell bakgrund. Vill din förening bli medlem i SHF ska ni vända er till ert regionala hembygdsförbund, som ni hittar genom Hitta din hembygd på förbundets hemsida (http://www.hembygd.se).

Sveriges Hembygdsförbund med olika medlemskap

Det finns två sorters medlemskap i Sveriges Hembygdsförbund, nämligen fullvärdigt eller stödjande medlemskap. Oavsett vilket medlemskap din förening ingår delar ni SHF:s grundsyn och instämmer i dess syfte. Det fullvärdiga medlemskapet är till för medlemmar i allmännyttiga hembygdsföreningar och ideella föreningar, som är öppna för alla. Som fullvärdig medlem har man rätt att yttra sig och ge förslag på SHF:s riksstämma. Som stödjande medlem behöver föreningen eller stiftelsen inte vara allmännyttiga eller öppna för alla. Det kan handla om kamratföreningar för folk från samma stadsdel, muséer organiserade som stiftelser eller föreningar som är medlemmar i en annan riksorganisation. Stödmedlemmar har rätt att närvara på riksstämman.

Sveriges Hembygdsförbund för det lokala kulturarvet